Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PILATESNL

Activiteiten

Het verzorgen van pilates opleidingen en cursussen. 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de opleidingen en cursussen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Pilatesnl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Pilatesnl is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Pilatesnl, dienen te worden vergoed.

1.5 Pilatesnl wordt niet aansprakelijk gesteld wanneer er tijdens een buitenactiviteit materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer ontstaat.

Artikel 2: Certificering en deelname

2.1 Pilatesnl is niet aansprakelijk voor het niet succesvol afronden van de opleiding. Lees je goed in op de website of de opleiding passend en haalbaar voor je is.

2.2 De pilatesopleiding wordt afgerond met het insturen van een examenvideo. De deelnemer verzorgt zelf een pilatesles van minimaal 45 minuten met minimaal 3 deelnemers. Deze dient binnen 2 maanden na de laatste opleidingsdag binnen te zijn. Deze examenvideo wordt beoordeeld door de opleider van pilatesnl. In dezelfde week wordt de examvideo met de deelnemer via beeldbellen nabesproken. In verband met mogelijke vakanties kan dit afwijken, maar dit wordt tijdig met de deelnemer besproken. Indien dit niet voldoende is kan de deelnemer terug komen op een herhalingsdag van pilatesnl en heeft vanaf deze datum weer 2 maanden de tijd om een nieuwe examenvideo in te sturen.

2.3 Tijdens de pilatesopleiding wordt er op de laatste dag een theorie examen afgenomen, dit gebeurt speels en groepsgewijs. Het geeft de deelnemer inzicht in zijn theoretische (on)bekwaamheid en de opleider inzicht in de nog niet begrepen onderwerpen, zodat hier nog aandacht voor kan zijn. 

2.3 Insturen van de examenvideo gaat via het youtube kanaal. 

2.4 Je mag maximaal 1 dag van de opleiding missen om je opleiding in zijn gehaal af te kunnen ronden. De dag kan mogelijk ingehaald worden in een volgende opleiding als daar plek is in de groep, dit wordt bepaald door pilatesnl.  

2.5 Indien deelnemer de pilatesopleiding met een voldoende heeft afgerond wordt er via de post, naar het bij ons bekende adres, een diploma toegestuurd. Dit kan bij een cursus een aanwezigheidscertificaat zijn. 

Artikel 3: Betaling en afmelden

3.1 De deelnemer betaalt cursussen met een eenmalig bedrag. De opleiding kan in termijnen of eenmalig betaald worden. De betalingen worden digitaal gedaan. Zie de actuele prijzen op de website van pilatesnl.nl

3.2 Je deelname aan een cursus of opleiding via Pilatesnl is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de cursus of opleiding, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

3.4 Indien deelnemer niet bij de cursus of opleiding aanwezig kan zijn dan dient degene zich schriftelijk bij ons af te melden met reden van afmelding, via de mail info@pilatesnl.nl.  

Artikel 4: Gebruik van materiaal

4.1 Voor de cursus of opleiding kan de deelnemer gebruik maken van een mat en materialen van Pilatesnl.

Artikel 5: Annulering cursus en/ of opleiding

5.1 Wanneer er onverwachts een cursus(dag) of opleiding(sdag) komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval trainer of te weinig animo) dan blijft de betalingsverplichting gelden. En wordt er een nieuwe cursus(dag) of opleiding(sdag) ingepland. 

Artikel 6: Wijzigingen rooster, prijzen

6.1 Pilatesnl behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website.

6.2 Pilatesnl heeft het recht de indeling van het rooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen, zonder opgave van reden.

Inschrijfformulier Pilatesmat opleiding

Na de aanmelding ontvangt u van ons op kort termijn een betaalinstructie in de mail.